”Moukkamainen ja halveksittava teko”

Tuulivoiman lisäksi kausiasukaskahveilla juteltiin Lakeland Villages -matkailuhankkeesta sekä tekinisen toimen meneillään olevista hankkeista. Kahvittelijoita oli paikalla useita kymmeniä.

Kuten arvata saattaa, kunnan viime viikon tiistaina järjestämillä kausiasukaskahveilla puhutti eniten Karijärven alueelle suunniteltu tuulivoimapuisto.

Tuulivoimayhtiö Myrsky Energia Oy jätti kesäkuun puolessa välissä kunnanhallitukselle kaavoitusaloitteen, joka mahdollistaisi kymmenen tuulivoimayksikön rakentamisen Karijärven alueelle. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa asian maankäyttöjaoston käsiteltäväksi.

Suunnitellussa tuulivoimapuistossa kausiasukkaita tuntui huolettavan ennen kaikkea sen sijainti aivan kirkonkylän tuntumassa sekä se, että sen paremmin heitä kuin itse kuntalaisiakaan ei ole kuultu asian valmistelussa.

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen painotti puheessaan, että vaikka aloite tuulivomasta tuli kunnanvaltuutetulta valtuustoaloitteen myötä, ei kunnalla vielä ole ollut minkäänlaista roolia mahdollisen tuulivomapuiston suunnittelussa.

– Kunta teki selvityksen alueista, jotka voisivat soveltua tuulivoiman tuotantoon ja esitti selvityksen seitsemälle tuulivoimayhtiölle, Väyrynen sanoi.

Kausiasukkaita kiinnostivat lisäksi kuulopuheet alueiden määrästä sekä se, miten kunta tuulivoimaloista hyötyisi.

Juttu on julkaistu kokonaan viikon 26 Kuhmoisten Sanomissa. Voit ostaa näköislehden irtonumeron täältä.

Be the first to comment on "”Moukkamainen ja halveksittava teko”"

Vastaa