Oudoista vesivuodoista haetaan korvauksia

Korjattu kupariputki
Kuhmoislaisen Aira Mäkelän vaatekomero jouduttiin purkamaan levinneen kosteuden vuoksi kevättalvella 2015. (Kuva: Tuomo Hyttinen)

7 taloyhtiötä hakee Kuhmoisten kunnalta korvauksia vuosina 2014 ja 2015 tapahtuneista vesivuodoista.

Joukahaisenrivin, Kokonkärjen, Kokonniemen, Kuhmokonnun, Kukokoivun, Päijänteenrannan ja Suvilan asunto-osakeyhtiöt korjasivat ja uusivat putkia yhteensä 400 000 eurolla. Haettu korvaussumma on 20 prosenttia korjauskustannuksista.

Asunto-osakeyhtiöt esittivät korvaushakemuksen perusteineen kunnanhallitukselle 6. kesäkuuta. Yhtiöt eivät kommentoi asiaa, ennen kuin ovat saaneet tietoonsa kunnan kannan.

Taloyhtiöt tutkituttivat syöpyneitä putkia viime syksynä Tampereen teknillisessä yliopistossa. 7 yhtiön valtuuttama puhemies Heikki Vilppala kertoi viime syksynä, että tutkimuksessa löydettiin korkeita alumiini-, pii-, ja rautapitoisuuksia. Ne viittaavat Vilppalan mukaan ongelmiin vesikemiassa.

Kunnan käyttövettä tutkitaan säännöllisesti. Kuhmoisten kunnan tekninen johtaja Mika Kyrö kertoo, että vesi on täyttänyt ruokaveden laatuvaatimukset ja että laatu on ollut tasaisen hyvää.

Tekninen lautakunta kokousti asiasta viime torstaina. Teknisen lautakunnan mielestä saadun selvityksen perusteella kunta ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Koska kyseessä on kuntaa koskeva vaade, asia etenee kunnanhallituksen käsittelyyn. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle korvaushakemuksen hylkäämistä.

Tuomo Hyttinen

Vastaa