Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Kuhmoisten Sanomat Oy
Y-tunnus 0176337-6
Toritie 52, 17800 Kuhmoinen
040 515 2345

2. Rekisterin nimi

Kuhmoisten Sanomien asiakasrekisteri

3. Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Ossi Simola
0400 640622

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja lehden jakeluun, laskutukseen ja mahdollisiin perintätoimenpiteisiin; asiakassuhteen hoitamiseen, kuten tietojen varmentamiseen ja asiakastiedotteisiin; markkinointiin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille; verkkopalvelun toteuttamiseen; yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen; yhteydenottoihin journalistisissa tarkoituksissa kuten lehtijuttujen tekemistä varten.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

5. Rekisterin sisältö

a) Yhteystiedot: asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet.

b) Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot.

c) Rekisteröidyn itse tuottama aineisto esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkopalvelun kommenteissa tai sosiaalisen median kanavassa.

d) Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot, kuten käyttäytymistiedot, vieraillut sivut, vierailuaika, ja rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä.

e) Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

6. Tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta, tai kun hän ostaa mainontaa. Asiakassuhde syntyy myös silloin, kun henkilö antaa muussa yhteydessä yhteystietonsa rekisterinpitäjälle, esimerkiksi markkinointikampanja, kilpailuvastaus, palaute tai verkkosivun kommentti.

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla.

7. Tietojen luovutus

Pääsääntöisesti emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjien henkilötietoja viranomaisille laillisin perustein. Voimme myös luovuttaa laskuja perintätoimistoille saatavien perimiseksi.

Palveluissamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan sosiaalisen median palvelusta, ja tällöin sosiaalisen median palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme Medialiiton toimialasuositusta, jonka mukaan henkilötietoja säilytetään 48 kuukautta edellisestä asioinnista yrityksen kanssa. Poikkeuksen tekevät kirjanpitoon sisältyvät tiedot, kuten myyntisaamiset, joita säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään 6 ja enintään 10 vuotta.

9. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada Kuhmoisten Sanomilta kaikki rekisteröidyt henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan epätarkat tai virheelliset tiedot ja pyytää poistamaan omat henkilötietonsa tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Mikäli asiaa ei pysty keskustelemalla ratkaisemaan, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi).

Näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa lehden toimitukseen kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Asiakkaalla on oikeus estää lehden verkkopalveluiden evästeet muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.