Vesuri-ryhmä jatkaa kuhmoislaisjohdossa

Lilja Järvinen valittiin huhtikuun lopussa Vesuri-ryhmän puheenjohtajaksi. Järvinen seuraa tehtävässä Ossi Simolaa.

Uuteen Vesuri-ryhmän hallitukseen valittiin Kuhmoisista Lea Aittolahti, Arja Kuningas sekä Paula Häyrinen.

Lilja Järvinen (oikealla) vastaanotti Vesuri-ryhmän puheenjohtajan nuijan Ossi Simolalta (vasemmalla). Hallitukseen päätyi myös kolme muuta kuhmoislaista.

Vesurin hallitus on muodostettu Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikanta-periaatteen mukaisesti. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Näin varmistetaan Leader-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen.

Vesuri-ryhmän alueeseen kuuluu Kuhmoisten lisäksi Jämsä, Keuruu, Multia ja Petäjävesi. Asukkaita kannustetaan yhteistyöhön alueen kehittämiseksi hanketoiminnan avulla.

Tavoitteena on lisätä osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä.

Be the first to comment on "Vesuri-ryhmä jatkaa kuhmoislaisjohdossa"

Vastaa