Yhtenäiskoulun ilmapiiri pääosin positiivinen, nettikiusaaminen koetaan haasteeksi

Kuhmoisten yhtenäiskoululla on panostettu kaveruuden lisäämiseen esimerkiksi välkkätoiminalla sekä Friends- ja Hyväkaveri-ohjelmilla. Kuva Sari Heliövaara.

Kuhmoisten yhtenäiskoululla toteutettiin lokakuussa 2016 ilmapiirikysely, jonka tulokset kertovat, että koulun ilmapiiri koetaan pääosin erittäin positiivisena.

– Yleisvaikutelma on hyvinkin positiivinen. Kriittisiäkin mielipiteitä joukossa kuitenkin on, ja pitää ollakin, sillä koskaan ei kannata tuudittautua liialliseen hyvänolontunteeseen, yhtenäiskoulun rehtori Jaana Hartus sanoo.

Kyselyn toteutti oppilashuollon henkilökunta, ja siihen vastasivat kaikkien esi- ja perusopetuksen ja lukioluokkien oppilaat sekä heidän huoltajansa.

Kaikilla luokka-asteilla koulun ilmapiiri koettiin myönteiseksi, ja varsinkin esiopetuksessa, alakoulussa ja lukiossa oppilaat viihtyivät koulussa hyvin, ja oppilaiden ja opettajien suhteet olivat hyvät. Koulua pidettiin varsinkin yläkoulun ja lukion vastauksissa luotettavana ja turvallisena paikkana. Etenkin yläkoulussa vanhemmat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön.

Pulmiksi ala- ja yläkoulussa nousivat joidenkin ryhmien työrauhaongelmat ja kiusaaminen. Kiusaamista aiotaan kartoittaa tarkemmalla kyselyllä kevään aikana.

– Perinteisen kiusaamisen, eli nimittelyn ja toisten tyrkkimisen kannalta yhtenäiskoulu on kohtuullisen rauhallinen, ja kaikkiin tapauksiin pyritään puuttumaan heti, rehtori Jaana Hartus kertoo.

Haasteena ovat kuitenkin aikuisten silmien ulottumattomissa olevat kanavat, eli netti, sosiaalinen media ja viestit. Kiusaamisena voidaan kokea esimerkiksi se, jos ryhmän yksi oppilas jätetään whatsup-ryhmän ulkopuolelle.

– Kiusaamiskyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä kiusaaminen oikeasti on. Aikuisten silmin olemme havainneet, että ongelmana ovat esimerkiksi kaveruuden puuttuminen tai asiattomat julkaisut sosiaalisessa mediassa, mutta kyslyllä kartoitetaan, kokevatko oppilaat asian samalla tavalla, Hartus kertoo.

Lue lisää ilmapiirikyselyn tuloksista ensi viikon keskiviikkona 22. helmikuuta ilmestyvästä Kuhmoisten Sanomien numerosta!

Anna Karhila

Be the first to comment on "Yhtenäiskoulun ilmapiiri pääosin positiivinen, nettikiusaaminen koetaan haasteeksi"

Vastaa