Keski-Suomessa tavoitellaan yli 600:ta kuntapaikkaa – tarjoaako Kuhmoinen yhtään?

Kuhmoisten kunnantalo kesäkuussa 2016 (Kuva: Tuomo Hyttinen)

Kuhmoisten kunnanvaltuusto päättää maanantaina, tarjoaako Kuhmoinen kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Kunnanhallitus esittää, että Kuhmoinen solmii Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa niin sanotun avoimen sopimuksen oleskeluluvan saaneiden sijoittamisesta.

Keski-Suomen ely-keskuksen maahanmuuttoasiantuntijaa Arja Harmainen, mitä avoin sopimus tarkoittaa?
Avoimessa sopimuksessa kunta varautuu järjestämään kotouttamislain mukaiset palvelut oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, jotka mahdollisesti muuttavat kuntaan. Avoimen sopimuksen solmiminen on edellytys sille, että ely-keskus ja valtio korvaavat kotouttamisesta koituvia kuluja.

Voiko Kuhmoinen sopia jotain muuta?
Kuhmoinen voi tehdä sopimuksen, jossa se sitoutuu ottamaan haluamansa määrän oleskeluluvan saaneita, ja järjestämään näille asunnot ja palvelut. Tällainen sopimus ei vaikuta korvaussummiin.

Kuinka suuri tarve kuntapaikoille on Keski-Suomessa?
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Keski-Suomen ely-keskukselle tavoitteeksi 663 kuntapaikkaa. Tähän mennessä niitä on kertynyt noin 350. Kuntapaikoilla on haluttu jakaa oleskeluluvan saaneita useisiin kuntiin ja välttää isoihin kaupunkeihin keskittymistä. Kuntapaikkasopimuksilla on myös haluttu helpottaa esimerkiksi lapsiperheiden, ikääntyneiden ja huonokuntoisten muuttoa, koska monilla ei ole mahdollisuutta järjestää asumistaan itse.

Tarjotaanko Kuhmoista asuinpaikaksi oleskeluluvan saaneille?
Ely-keskus on koonnut taulukon kaikista Keski-Suomen kunnista, jossa näkyy, onko kunta tehnyt avoimen sopimuksen vai kuntapaikkasopimuksen paikkamäärineen. Kuntien kohdalle on kirjattu lisätietoja kuten esimerkiksi kohderyhmät (lapsiperheet, alaikäiset) ja kunnan asuntotarjonta.
Taulukko menee kaikkiin kuntiin ja vastaanottokeskusten sosiaalityöntekijöiden työvälineeksi kuntiin ohjaamisessa. Oleskeluluvan saaneet ja vastaanottokeskukset voivat hakea asiakkailleen asuntoja ja muuttomahdollisuutta kaikista kunnista, myös avoimen sopimuksen tehneistä.

Kuhmoisten vuokrakiinteistöt oy:n isännöitsijä Alli Peltonen, mikä on Kuhmoisten kunnan vapaiden vuokra-asuntojen tilanne?

Kunnan vuokra-asunnoissa ei ole tilaa. Kuhmoisten vuokrakiinteistöjen 113 vuokra-asunnosta vapaana on tällä hetkellä 5. Kuhmoisiin haluavien on siis haettava asuntoa yksityisiltä markkinoilta.

Tuomo Hyttinen

Be the first to comment on "Keski-Suomessa tavoitellaan yli 600:ta kuntapaikkaa – tarjoaako Kuhmoinen yhtään?"

Vastaa