Kolme vaihtoehtoa uudeksi kouluksi

Kuhmoisten kunnan julkaisema kaavio eri vaihtoehdoista yhtenäiskoulun korjaamiseksi.

Kuhmoisten päättäjät valitsevat kesällä kolmesta vaihtoehdosta, miten yhtenäiskoulun sisäilmaongelmat ratkaistaan. Ensimmäinen kustannuslaskelma on tehty kokonaan uudelle, isolle koululle, toinen osittain uudelle, jossa vanhat B- ja C-rakennukset jäävät toistaiseksi käyttöön, ja kolmas nykyisten rakennusten remontoinnille.

Uusi, iso koulu

Ratkaisu on kallein, mutta näin saadaan kerralla toimivat ja turvalliset tilat. Kaikki muut rakennukset, paitsi vuonna 1998 valmistunut niin sanottu uusi liikuntasali puretaan. Liikuntasali yhdistetään yhdyskäytävällä uudisrakennukseen. Uudisrakennuksen materiaalit ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin.

Koulurakennuksen tilat suunnitellaan monikäyttötiloiksi, jotka palvelevat myös muita käyttäjäryhmiä, esimerkiksi nuorisotoimea, kulttuurielämää ja kansalaisjärjestöjä.

Vaihtoehdossa rakennetaan 3 500 neliömetrin kokoinen uudisrakennus, jonka kustannuksiksi on arvioitu noin 7,7 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennustöiden aikaisiin väistötiloihin ja vanhojen rakennusten purkuun arvioidaan kuluvan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Rakentaminen alkaisi kesäkuussa 2020 ja urakka valmistuisi vuonna 2022.

Pienempi uudisrakennus

Niin sanotussa hybridivaihtoehdossa rakennetaan 2 500 neliömetrin uudisrakennus A-rakennuksen tilalle ja jätetään nykyset B- ja C-rakennukset koulun käyttöön ainakin toistaiseksi. Uusi liikuntasali yhdistetään uuteen rakennukseen.

Valtuusto päättää myöhemmin, peruskorjataanko pienemmät vanhat rakennukset vai korvataanko ne uuden koulun laajennuksella. Arvioiden mukaan peruskorjaus pitäisi toteuttaa viiden vuoden sisällä.

Tässä vaihtoehdossa uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi väistötiloihin ja vanhojen rakennusten purkuun kuluisi noin 0,6 miljoonaa euroa. B- ja C-rakennusten peruskorjaukseen tulisi varata noin miljoona euroa.

Rakentaminen alkaisi kesäkuussa 2020 ja urakka valmistuisi vuonna 2022.

Peruskorjaus

Viimeisessä vaihtoehdossa saneerataan kaikki rakennukset. Ratkaisu on edullisin ja nopein, mutta myös epävarmin. Valmisteluasiakirjossa todetaan, että riski saneerauksen epäonnistumisesta on suuri.

Korjaussuunnitelma ei sisällä tilamuutoksia, joita nykyiset opetussuunnitelmat vaativat. Vanhasta koulurakennuksesta tulisi esimerkiksi purkaa sisäseiniä ja uusia opetustiloja pitäisi rakentaa, jotta nykyaikaisen pedagogiikan tarpeet täyttyvät. Tilojen täytyisi olla nykyistä paremmin muunneltavissa.

Laskelma ei myöskään sisällä katon korjausta eikä ulkoseinien kokonaissaneerausta.

Koulun A-rakennuksen peruskorjauksen kustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa. Väistötiloja tarvitaan enemmän kun muissa vaihtoehdoissa, joten niihin on varattava noin 0,5 miljoonaa euroa ja purkukustannuksiin 0,5 miljoonaa euroa. B- ja C-rakennusten peruskorjauksen kustannusarvio on noin miljoona euroa.

Peruskorjaus voisi alkaa helmikuussa 2020 ja työ olisi valmis jo saman vuoden lopussa.

Päivi Hotokka

Lue aiheesta myös paperilehdestä tällä ja ensi viikolla.

Kuvan oikeassa reunassa näkyvä vanha liikuntasali puretaan joka tapauksessa. Takaa nousee harjakattoinen uusi liikuntasali, joka säästetään ja tarvittaessa yhdistetään käytävällä uuteen koulurakennukseen. Vasemman laidan A-rakennuksen opetustilat joko remontoidaan tai puretaan.

Be the first to comment on "Kolme vaihtoehtoa uudeksi kouluksi"

Vastaa