Päijännekodin henkilökunnalle lääkehoidon koulutusta

Kuva: Anna Karhila

Päijännekodin henkilökunnalle lääkehoidon koulutusta

Päijännekodin henkilökunnalle tullaan järjestämään syksyn aikana lääkehoitoon liittyvä koulutusta. Koulutuksen järjestää lääkehoidon turvallisuuteen erikoistunut koulutuspalvelu Pharmacia.

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon turvallisuudelle eniten haasteita muodostaneita asioita. Lisäksi farmaseutti jalkautuu henkilökunnan mukaan yhdeksi työpäiväksi, jolloin henkilöstö voi kysellä arjessa esiin nousevia kysymyksiä.

Koulutuksen järjestäminen liittyy Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Päijännekodilla kesäkuussa havaitsemiin puutteisiin. Avi teki Päijännekodille ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 18. kesäkuuta kaksi päivää aiemmin saapuneen nimettömän epäkohtailmoituksen perusteella.

Avin käynnillä havaittiin Päijännekodilla puutteita tai epäselvyyksiä lääkehoidon turvallisuuden lisäksi muun muassa työvuorolistoissa, johtamisessa ja esimiestyössä, omavalvonnassa sekä asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa. Lisäksi harrastustoiminnan ja virikkeiden määrää arvioitiin puutteelliseksi, eikä käynnillä saatu selvyyttä siitä, mikä on Päijännekodin oikea hoitajamitoitus ja kuinka se toteutuu.

Aluehallintovirasto esitti Jämsän kaupungille selvityspyynnön havaitusta puitteista. Vastauksen pyyntöön on laatinut Kuhmoisten kotihoidon ja Päijännekodin esimies Taru Rajala.

Vastauksessa avataan tarkastuskäynnillä epäselväksi jääneitä asioita. Lääkehoitoon liittyvän koulutuksen lisäksi Päijännekodilla on tehty jo muutoksia esimerkiksi työvuorolistojen laatimiseen ja palvelutarpeiden arviointiin.

Haasteita on kuitenkin edelleen muun muassa hoitajien rekrytoinnissa sekä siinä, että kysyntää tehostetun asumispalvelun paikoille on enemmän kuin paikkoja pystytään tarjoamaan.

Anna Karhila

Lue lisää keskiviikkona 29. syyskuuta ilmestyvästä Kuhmoisten Sanomien numerosta.

Be the first to comment on "Päijännekodin henkilökunnalle lääkehoidon koulutusta"

Vastaa