Suunnitelma: Arvajankoskesta pato pois ja vapaa tie kaloille

Arvajanreitti on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ja Arvajankoski on osa kokonaisuutta. Kuva: Arkisto/ Niina Huuhtanen

Metsäyhtiö UPM hakee lupaa Kuhmoisten ja Jämsän rajalla sijaitsevan Arvajankosken padon purkamiselle. Tämän jälkeen koski kunnostettaisiin kalojen kulkureitiksi.

Arvajankoski toimi UPM:n Kaipolan tehtaan vedenottamona 1970-luvulta vuoteen 2015 asti. Silloin vedenotto siirtyi Päijänteen Tiirinselälle. Nyt Kaipolan tehdas on lopettanut toimintansa.

Arvajan koskireitti on merkittävä taimenen kutujoki, mutta Arvajankosken pato on viimeinen este reitillä Päijänteeseen. Arvajankoskessa on ennestään avoin kalatie, mutta vedenottamon patorakenteet muodostavat nousuesteen kaloille.

UPM:llä on vaelluskalaohjelma, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Tarpeettomien patojen purku on osa ohjelmaa.

Arvajankosken hankkeen selvitys- ja suunnittelutyössä on tehty yhteistyötä viranomaisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

– Tahtotila Arvajankosken kunnostamiselle on yhteinen, kertoo johtaja Marko Laakkonen UPM:ltä.

Suunnitelman mukaan hanke käynnistyisi purkamalla nykyiset pato- ja pumppaamorakenteet, poistamalla vedenottoputki ja korvaamalla säännöstelypato pohjapadolla. Pohjapato asettaa ylävirran vedenkorkeuden nykyiselle keskimääräiselle tasolle, pienentää pinnankorkeuden vaihtelua ja mahdollistaa kalojen nousun koskialueelle.

Hankkeesta ei aiheudu haittaa alueen kiinteistöille, ympäristölle tai suojelualueille. Töiden aloittamisen ajankohta riippuu lupaprosessin etenemisestä.

Kuhmoisten Sanomat

Be the first to comment on "Suunnitelma: Arvajankoskesta pato pois ja vapaa tie kaloille"

Vastaa